Új utak a földtudományokban

A Magyar Geofizikusok Egyesülete, együttműködve a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel, a Magyarhoni Földtani Társulattal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal, már 5 éve rendezi az „Új utak a földtudományban” előadássorozatot. Az előadások színhelye (most) az MFGI Stefánia úti épületének (azaz a Földtani Intézet műemléképületének) Díszterme (Budapest XIV, Stefánia út 14).

Az eddigi előadássorozat értékelését, az eddig elhangzott előadások listáját Rezessy Géza, az "ÚjUtak" szervezője a mellékelt írásban foglalta össze.

Alábbiakban (évenkénti bontásban) közöljük az előadóülések meghívóját és az előadók által előzetesen bekért tartalmi kivonatokat. Az előadások megtörténte után pedig szándékunkban áll minden egyes előadást közkinccsé tenni azáltal, hogy az elhangzott prezentációk PDF állományban honlapunkról letölthetők (a szerzők hozzájárulásának birtokában).

 

2013. év

2013. február 20 (szerda), 14 óra.

Gazdálkodás felszíni vizeinkkel

1.   Simonffy Zoltán: Felszíni vizeink állapota, a Duna Stratégia, hajózás  az előadás anyaga PDF-ben

2.   Nováky Béla: A klíma hatása felszíni vizeinkre   az előadás anyaga PDF-ben

3.   Háfra Mátyás: A Tiszavölgy vízgazdálkodási helyzetképe   az előadás anyaga PDF-ben

4.   Balogh Péter: Táj és vízgazdálkodás természetes módon   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013. március 20 (szerda), 14 óra.

Bolygókutatás

1. Szegő Károly (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Új lehetőségek a Naprendszer kutatásában   az előadás anyaga PDF-ben

2. Illés Erzsébet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): Kölcsönhatások a Naprendszerben   az előadás anyaga PDF-ben

3. Keresztúri Ákos (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó?
                                az előadás anyaga PDF-ben

4. Illés Erzsébet – Keresztúri Ákos: Az Oroszország felett robbant 2013 meteor jelenség

            4a. Illés Erzsébet előadása   az előadás anyaga PDF-ben

            4b. Keresztúri Ákos előadása   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013. május 15 (szerda), 14 óra

Geoparkok Magyarországon

 

1. Kéri István (Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft): A geoparkok nemzetközi jelenléte és jelentősége napjainkban az előadás itt elérhető

2. Korbély Barnabás (BfNPI Bakony-Balaton Geopark Csoport): A Bakony-Balaton Geopark „földtani csodaországa”   az előadás anyaga PDF-ben

3. Prakfalvi Péter (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal): Földtani és vízföldtani értékek a Novohrad-Nógrád Geoparkban  
                                        
 
az előadás anyaga PDF-ben

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013 szeptember 18 (szerda), 14 óra

Területi tervezéssel a természeti katasztrófák kockázatának csökkentéséért

1. Magó Erzsébet (BM Területrendezési és Településügyi Főosztály): Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai az előadás itt elérhető

2. Kisgyörgy Sándor (Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft): Stratégiaváltás előtt az árvízvédelem  az előadás anyaga PDF-ben

3a. Prakfalvi Péter (MBFH): A felszínmozgások nyilvántartásának történeti áttekintése.   az előadás anyaga PDF-ben

3a. Füsi Balázs (MFGI):  Modern távérzékelési és in-situ módszerek komplex alkalmazása a felszínmozgások detektálására, megfigyelésére és térképezésére  az előadás anyaga PDF-ben

4. Koloszár László – Maigut Vera – Marsi István – Vatai József (MFGI): Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok)  az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó        Tartalmi kivonatok


2013 október 16 (szerda), 14 óra

Geotermikus potenciálfelmérés, modellezés, hasznosítás

1. Tóth Anikó (Miskolci Egyetem): Felhagyott bányatérségek geotermikus hasznosíthatósága   az előadás itt elérhető

2. Zilahi-Sebess László (MFGI): Az országos geotermikus potenciál-felmérés     az előadás itt elérhető

3. Tóth György, Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács Attila (MFGI): Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások    az előadás itt elérhető

4. Szanyi János (Szegedi Tudományegyetem): Dél-alföldi termelő geotermikus rendszerek környezeti hatásai

meghívó