Geofizikai térképezés a régészetben

A geofizikai mérések régészeti célú alkalmazásának hazánkban már többévtizedes története van (tudomásunk szerint az első olyan földmágneses mérés, amely során nagyteljesítményű, protonprecessziós magnetométert használtak régészeti célra, 1980 nyarán történt Keszthely-Fenékpusztán). A régészeti célú "műszeres lelőhely- és leletfelderítés" normatíváinak újraszabályozása során szükségessé vált, hogy áttekintsük a régészeti geofizikai mérések hazai helyzetét, és meghatározzuk az ilyen vizsgálatok szakmai minimumát. Ezt a munkát közösen végzi a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ (mint a vonatkozó rendelet által erre felhatalmazott intézmény) és a Magyar Geofizikusok Egyesülete, mint az ország erre hivatott szakmai szervezete. Álláspontjuk kialakításába bevonják a geofizikai adatokat felhasználó régészeket éppúgy, mint az e területen tapasztalattal bíró geofizikusokat (vállalkozásokat, intézeteket, egyetemi és akadémiai kutatókat).

Az interdiszciplináris munka állásáról többek között ezen a lapon adunk információt. Az egyik első esemény az alábbiakban ismertetett konferencia lesz, ennek meghívója és előadáslistája letölthető.


Meghívó

 A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ és a Magyar Geofizikusok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt arra a konferenciára, melynek tárgya a régészeti feltárások során alkalmazott felszíni geofizikai eljárások használata. A konferencia programja mellékelve. Az előadók egyrészt áttekintést adnak azokról a geofizikai módszerekről, amelyeket gazdaságosan és megbízhatóan lehet alkalmazni a lelőhely-diagnosztikában, másrészt beszámolnak az ilyen típusú felmérések tapasztalatairól, eredményeiről.

Az előadóülés színhelye a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) Stefánia úti épületének (azaz a Földtani Intézet műemléképületének) díszterme (Budapest XIV, Stefánia út 14), ideje  2013. november 5. (kedd), 10 óra.

A régészet és a geofizika határterületét tárgyaló egész napos programra várjuk mind a lelőhely-térképezésen dolgozó régészek, mind a kismélységű geofizikai módszerek használatában tapasztalt geofizikusok részvételét.

 

Dr. Csornay Boldizsár, örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető, MNM NÖK

Dr. Fancsik Tamás, elnök, Magyar Geofizikusok Egyesülete

 

 

A konferencia ideje alatt poszterbemutatót szervezünk. Kérjük azon kollégáinkat, akik a konferencia tárgyához illő poszterüket be szeretnék mutatni, jelezzék ezt a kakas.kristof@mfgi.hu levélcímen. A poszterek nyelvére és nagyságára vonatkozó előzetes korlátokat nincsenek.


„RÉGÉSZETI GEOFIZIKA”

konferencia a térképező geofizikai módszerek régészeti alkalmazásáról

2013. november 5, 10 óra, Budapest, MFGI Díszterem

 

Levezető elnök: Stibrányi Máté és Törös Endre

 10:00     Megnyitó — Fancsik Tamás, MGE

10:10     Új feladatok az örökségvédelem előtt — Csornay Boldizsár, MNM NÖK

10:20     Földmágneses mérések: lehetőségek és jövőkép — Lenkey László, MGE

10:40:    Geoelektromos és elektromágneses módszerek: lehetőségek és jövőkép — Kakas Kristóf -  Prónay Zsolt, MGE

11:00     Földradar: lehetőségek és jövőkép — Törös Endre, MGE

11:20     Lelőhely-azonosítás a régészeti örökségvédelemben: követelmények, módszerek, korlátok — Stibrányi Máté, MNM NÖK

11:40 – 13:00 kávé és/vagy ebédszünet

13:00      Másfél évtized geofizikai kutatásai a Körös-vidék őskori lelőhelyein — Gyucha A. - W. A. Parkinson - A. Sarris - N. Papadopoulos, MNM NÖK

13:20     Nagyfelületű magnetométeres felmérések tapasztalatai a Tolnai Sárköz neolitikus lelőhelyein (egy validált felmérés esettörténete)— Serlegi Gábor, Martin Furholt, Marton Tibor, Carsten Mischka, Oross Krisztián, Osztás Anett, Knut Rassmann, Kay Winkelmann, Bánffy Eszter,  MTA BTK RI

13:40      Magnetométeres mérések Hajdú-Bihar megyében (esettanulmányok) — Dani János - Márkus Gábor, Déri Múzeum, Debrecen

14:00     Történeti áttekintés a mágneses mérések alkalmazásáról — Puszta Sándor, Fractal;   Czajlik Zoltán, ELTE

14:20     Anomáliák és objektumok: geofizika régész szemmel  — Bertók Gábor, Echtelion  

14:40     Nagykiterjedésű magnetométeres felmérések régészeti interpretációs kérdései — Márkus Gábor, Archeodata

 

Vita, konzultációk


„RÉGÉSZETI GEOFIZIKA”

konferencia a térképező geofizikai módszerek régészeti alkalmazásáról

 

AZ ELHANGZOTT ELŐADÁSOK EGY RÉSZE ITT OLVASHATÓ::

 

Földmágneses mérések: lehetőségek és jövőkép — Lenkey László

Geoelektromos és elektromágneses módszerek: lehetőségek és jövőkép — Kakas Kristóf

Földradar: lehetőségek és jövőkép — Törös Endre

Lelőhely-azonosítás a régészeti örökségvédelemben: követelmények, módszerek, korlátok — Stibrányi Máté

Másfél évtized geofizikai kutatásai a Körös-vidék őskori lelőhelyein — Gyucha A.

Nagyfelületű magnetométeres felmérések tapasztalatai a Tolnai Sárköz neolitikus lelőhelyein — Serlegi Gábor

Magnetométeres mérések Hajdú-Bihar megyében (esettanulmányok) — Dani János

Történeti áttekintés a mágneses mérések alkalmazásáról — Czajlik Zoltán

Anomáliák és objektumok: geofizika régész szemmel  — Bertók Gábor 

 

 

BEMUTATOTT POSZTEREK  (BEÉRKEZETT ANYAG)

Bronzkori tájakon a Benta völgyében — Kiss Viktória & al

Investigating Near-Surface Geophysical Methods to Detect Anthropogenic Events — Kakas K & al