Merre tart a magyar geofizika?

(szakmánk jövőképe)

A Magyar Geofizikusok Egyesületének vezetősége 2013. tavaszán Szongoth Gábor kezdeményezésére elhatározta, hogy megvizsgálja a magyar geofizika és a magyar geofizikusok helyzetét, megkíséreli felvázolni a jövőbeli igényeket, lehetőségeket. Szongoth Gábor a következő kérdéseket vetette fel: „Vajon ma hány geofizikus van, és ebből hány aktív Magyarországon? Vajon hányan dolgoznak külföldön, és ebből hányan térnek vissza? Hány geofizikus lesz öt, vagy tíz év múlva? Hányra lenne szükség és mely intézményeknél, cégeknél? A végzősöknek van-e reménye elhelyezkedni és szükség van-e rájuk?”

Hasonló felmérést és elemzést 1987-ben végzett az Egyesület munkabizottsága Pályi András vezetésével. Most az Egyesület vezetősége egyelőre nem hozott létre munkabizottságot, hanem Rezessy Géza tagtársunkat kérte fel, hogy készítsen elő egy konferenciát ebben a témában.

Rezessy Géza javasolta, hogy erre a megbeszélésre 2013 novemberében kerüljön sor. Ezen az alkalmon ott kell lenni a tanszékek, a meghatározó intézmények vezetőinek, az MGE elnökségének, az MTA geofizikai tudományos bizottságának (Szarka László véleménye). E konferencia előkészítéseként az Egyesület egy kérdőíves felmérést tervez a hazai egyetemek végzős évfolyamainak bevonásával. A közös gondolkodás előmozdítására az Egyesület honlapján (itt) e tárgyban külön rovatot nyitottunk. Itt olvasható lesz az időközben elkészülő felmérés eredménye, és várunk minden észrevételt, javaslatot, jöjjön az intézményi vezetőtől, vagy „csupán” a szakma sorsával törődő kollégától.

Az Egyesület elnöksége bízik azok aktivitásában,
 akik a geofizikus szakma jövőjéért nemcsak aggódnak, de tesznek is annak érdekében


És hol tartunk az előkészítéssel 2013 novemberében?

 

Egyesületünk elnöksége két alkalommal tárgyalta a Fórumra vonatkozó előterjesztést:

 Augusztus 30-án a javaslatot támogató, annak időszerűségét hangoztató számos észrevétel hangzott el. Egyetértés alakult ki abban a vonatkozásban, hogy a Fórumot körültekintően kell előkészíteni; a szakmánk helyzetének megítélésében egyaránt kerülni kell a világvége hangulatot és a kincstári optimizmust. Az előkészítést az Elnökség nem sürgeti, a rendezvényt ráérünk 2014 elején megtartani. Készüljön el egy kérdőív-tervezet, amelyet a következő ülésen megtárgyalnak.

Október 31-én az Elnökség kisebb módosításokkal elfogadta Románné Hegybíró Zsuzsanna és Szalai Sára közreműködésével elkészült kérdőív-tervezetet és jogi kontrollt kért. Ezt az indokolja, hogy a kérdések között személyes jellegű és/vagy kényes kérdés is szerepel (folytatni kívánja-e szakmáját?), továbbá kérjük a válaszoló nevét és címét annak érdekében, hogy szükség szerint kapcsolatba léphessünk vele. Dr Ferencz Lujza konzultált a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ügyfélszolgálatával. Javaslatukra a kérdőívet két változatban (a második változatban az adatszolgáltató személye rejtve marad) véleményezésre megküldi e hatóság részére.

Megkezdtük a címlisták összeállítását. Az Egyesület tagjait és néhány volt tagját el tudjuk érni elektronikus vagy postai levélben. A két Geofizika Tanszék honlapján megtalálható a végzős hallgatók névsora. A névsorok összehasonlításából kiderült, hogy közel négyszáz végzett geofizikus nem tagja Egyesületünknek. Az ő címüket a tanszékek segítségével (Miskolcról már kaptunk ilyen címeket) vagy ismert címmel rendelkező évfolyamtársuk segítségével szereznénk be. A külföldi egyetemeken végzett geofizikusok és az egyéb végzettséggel geofizikus munkakört betöltő szakemberek külön csoportot alkotnak. Az ő címüket – ha nem egyesületi tagok – nehezebben, csak ismerősök közreműködésével tudjuk megszerezni. Ma itt tartunk. Csak türelem. A türelem rózsát terem. Talán jövő tavaszra.

2013. november 15.

Rezessy Géza.


Kérdőíves felmérés a magyar geofizikusok helyzetéről

 

Rezessy Géza munkája alapján, az adatvédelmi biztos hivatalának szakértőivel való konzultáció után 
elkészült az a két kérdőív, amely alapul szolgál majd szakmánk helyzetének felméréséhez. 
Kérjük kollégáinkat, hogy e kérdőívek kitöltésével és ezek az Egyesülethez való eljuttatásával  segítsék munkánkat. 

 

 Az adatgyűjtés célja a geofizikus képzés iránti igény és a geofizikus szakemberek foglalkoztatottságának felmérése. Az adatgyűjtéssel érintettek köre a geofizikus végzettségűek, illetve a geofizikus munkakört jelenleg vagy korábban betöltők.  A beérkezett adatok kezelésének időtartama 2015. december 31-ig terjed. A jelen kérdőív alapján beérkezett adatok kezelésére a Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöksége által kijelölt öttagú bizottság jogosult.

A kérdőív kitöltése önkéntes. Természetesen arra kérjük Kedves Kollégáinkat, vegyenek részt a felmérésben, adatszolgáltatásukkal segítsék elő annak sikerességét. Ha valamelyik kérdésre nem kívánnak válaszolni, azt átugorva folytassák a válaszadást. Az Egyesület vezetősége a felmérés értékeléséről Szakmai Fórumon számol be. A beérkező adatokat a Magyar Geofizikusok Egyesülete kizárólag statisztikai célra használja.

 Az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és érvényesítésükre vonatkozó lehetőségeket a 2011. évi CXII tv. 14-19 §-ai tartalmazzák. Az adatgyűjtéssel, adatkezeléssel érintettek, jogaik megsértése esetén, a 2011. évi CXII tv. 22. §-a alapján az adatkezelő (Magyar Geofizikusok Egyesülete) ellen bírósághoz fordulhatnak.

 

Az első kérdőív  a szakmáról szóló vélemények után érdeklődik, név nélkül (azaz az Ön véleménye anonim is maradhat). Ha számítógéppel szeretné kitölteni (és továbbítani) véleményét, akkor kérjük, töltse le a  kerdoiv1.doc állományt innen, szövegszerkesztőjével írja be véleményét, majd küldje el titkárságunk e-mail címére (postmaster@mageof.t-online.hu). Ha inkább papíron szeretne dolgozni, akkor töltse le és nyomtassa ki a kerdoiv1.pdf állományt innen, töltse ki, és postán vagy faxon küldje el titkárságunkra (1145 Budapest, Columbus u.17-23,  fax: 06-1-201-9815).

A második kérdőív Önnek, mint geofizikusnak, vagy geofizikus munkakörben dolgozó kollégának személyes életviszonyát kérdezi. A kitöltés módja ugyanaz, mint az előbbié. Töltse le vagy a szemelyikerdoiv.doc, vagy a szemelyikerdoiv.pdf fájlt, és juttassa el titkárságunkra véleményét. Segítségét, szakmánk jövőjének érdekében tett fáradozását előre is köszönjük. 

 

 

BEÉRKEZETT ANYAGOK

1. Az 1987-ben végzett felmérés (újraszerkesztve)

2.

3.