HÍREK AZ EGYESÜLET ÉLETÉBŐL

 


A szeniorok hagyományos őszi kirándulása

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány támogatásával idén Mátra környékére látogattunk. Szeptember 11-én, egy esős reggel, hét órától gyülekeztünk az MFGI Stefánia úti székháza előtt. A 49 fős busz fél nyolcra megtelt, elindultunk a Mátrai Erőmű Zrt. Főbejáratához.

Az erőműben professzionális fogadtatásban volt részünk. A fogadóteremben egy filmvetítés keretében általános képet kaptunk az elektromos energia előállításáról, a részvénytársaság működéséről; ezt követően pedig a lignitvagyonról, annak földtani környezetéről, a termelési módról. Választ kaptunk érdeklődő kérdéseinkre is, majd mindenki megkapta a látogatók számára rendszeresített piros kobakot. A bányászok szállítására szolgáló teherautókra ültünk és ledöcögtünk a Visontai bányába. A tengerszint körüli mélységben fekvő bányaudvarról megcsodáltuk a kilométer hosszan elnyúló lignittelepeket, a hatalmas bányagépeket − köztük számos, ma is működő NDK gyártmányút − és a holdbéli tájat. Köszönet az Erőmű vezetőinek és szakembereinek a szívélyes, szakmailag gazdag fogadásért.

A mátrafüredi Benevár étteremben elfogyasztott ebéd után az MTA piszkéstetői csillagvizsgálóját látogattuk meg. Kelemen János csillagász szakvezetésével ismerkedtünk munkájukkal, láttuk, földhözragadt anyagi kötöttségek béklyójában hogyan kutatják a távoli Univerzum égi csodáit.

Programunkat az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft telephelyén zártuk. Magyar Balázs pincéjében a baráti fogadásnak csak sofőrünk munkaideje szabott szigorú határt.

 

A száraz tények felsorolása mellett legyen szó a lényegről is − miért szeretjük és várjuk ezeket az együttléteket − álljon itt a szerző engedélyével Dr Komlóssy György tagtársunk kedves levele.

 Rezessy Géza

Tisztelt MGE Titkárság, kedves geofizikus barátaim, kollegáim!

Ezúton is megköszönöm az MGE Titkárságának a pompás kirándulás megszervezését, barátaimnak, kollegáimnak, ismerősöknek és ismeretleneknek egyaránt barátságukat. El kell mondanom, hogy -  még geológus létemre is  - nagyon jól éreztem magamat köztetek. Ez nem vicc. Ezért írom most ezt a MEMORANDUM-ot.

Jó volt együtt lenni. Jó volt persze régen évtizedekkel ezelőtt is, de akkor mi ezt (talán többen,  talán kevesebben) nem is vettük észre. Olyan mint maga az ifjúság, amikor az ember benne él észre sem veszi mekkora kincs. Mi egykoron,  közel azonos időben kezdtünk el dolgozni. Ma már  az időkülönbség elhanyagolható semmiség. Nem volt könnyű világ. Mi mindannyian végig dolgoztunk közel egy fél évszázadot, ki meg annyit,  ki még még többet is. Nem volt könnyű. Magyarországért valamit tenni, tettekben és nem szavakban, nem volt könnyű. Lehettek ugyan sikereink is, de volt részünk megaláztatásban is. Tudjátok ez utóbbi az az eset, amikor az ember egy novemberi esős napon lehajtott fejjel ballag az úton és mormolja: "ha egy úri lócsiszárral találkoztam és bevert sárral, nem pöröltem, félre álltam, letöröltem". És kinek közölünk nem volt ebben része ?. Igaz én letörülni letörültem, de pörölni már csak pöröltem. Mert lázadni, lázadni azt már csak tudtam. Ez genetika. Miközben meg ott vannak körülötted a többiek, remegve, gyáván szemlesütve.  De hisz,  én emlékszem jól,  még ifjú voltam, buta kis fejemben csodálatos víziók lobogtak, egyetlen szívnek láttam a világot, melyben gyönyörű eszmék lobogtak. Mert,  akkor nekünk még volt hitünk, és voltak eszméink, kinek ilyen, kinek olyan, de legalább volt. De a "más hitűek" azért nem gyűlölték egymást. Bennünk a közös leginkább akkor a tenni akarás volt. Együtt indultunk, ott szorongattuk tenyerünkben tehetségünk gyémántjait, melyek az évek során briliánssá csiszolódtak. Nem is az a kérdés, mekkora volt ez a tehetség, mákszemnyi vagy Gellért-hegynyi. A kérdés az, hogy azt milyenre művesre csiszoltuk.  Egy mákszemnyi briliáns is tud ragyogni, egy Gellért-hegynyi is lehet homályos,  ócska,  vacak kőtömb.  

Olyan jó volt közétek leülni !. Szemetekbe nézni. Lehet, hogy okosabbak vagyunk, mint ötven-hatvan évvel ezelőtt, de hogy szebbek nem lettünk,  az egyszer már biztos. És mégis a szemek, akiket ismertem még hallgató koromból, mindenkinek leginkább a szemére emlékszem. Ahogy beszélgetek velük, az a többé-kevésbé már  megfáradt szem ott ül az idők múlásával felszántott arcon, szóval,  ahogy beszélgetek velük, egy-egy pillanatra bevillant a 18 éves szem és annak  gömbtükrében pedig a boldog ifjúságom emléke.

Elmúlt az ötven-hatvan év és mi maradt még ?. Maradhattak még kis hit-töredékek, maradhattak még eszme-morzsák. Be kell ennyivel érjük és boldogok lehetünk, hogy együtt lehettünk, jó szívvel, barátsággal. 

Köszönöm. "Veletek jövőre ugyanitt" jeligére: Komlóssy György, egy magyar geológus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Új Utak: a 2013. évi előadóülések

A Magyar Geofizikusok Egyesülete, együttműködve a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel, a Magyarhoni Földtani Társulattal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal, idén is megrendezi az „Új utak a földtudományban” előadássorozatot. Az előadások színhelye (általában) az MFGI Stefánia úti épületének (azaz a Földtani Intézet műemléképületének) Díszterme (Budapest XIV, Stefánia út 14).

Az eddigi előadássorozat értékelését, az eddig elhangzott előadások listáját Rezessy Géza, az "ÚjUtak" szervezője a mellékelt írásban foglalta össze (megjelenik a "Magyar Geofizika" áprilisi számában).

Alábbiakban közöljük az előadóülések meghívóját és az előadók által előzetesen bekért tartalmi kivonatokat. Az előadások megtörténte után pedig szándékunkban áll minden egyes előadást közkinccsé tenni azáltal, hogy az elhangzott prezentációk PDF állományban honlapunkról letölthetők lesznek (a szerzők hozzájárulásának birtokában).

 


2013. február 20 (szerda), 14 óra.

Gazdálkodás felszíni vizeinkkel

1.   Simonffy Zoltán: Felszíni vizeink állapota, a Duna Stratégia, hajózás  az előadás anyaga PDF-ben

2.   Nováky Béla: A klíma hatása felszíni vizeinkre   az előadás anyaga PDF-ben

3.   Háfra Mátyás: A Tiszavölgy vízgazdálkodási helyzetképe   az előadás anyaga PDF-ben

4.   Balogh Péter: Táj és vízgazdálkodás természetes módon   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013. március 20 (szerda), 14 óra.

Bolygókutatás

1. Szegő Károly (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Új lehetőségek a Naprendszer kutatásában   az előadás anyaga PDF-ben

2. Illés Erzsébet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): Kölcsönhatások a Naprendszerben   az előadás anyaga PDF-ben

3. Keresztúri Ákos (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó?
                                az előadás anyaga PDF-ben

4. Illés Erzsébet – Keresztúri Ákos: Az Oroszország felett robbant 2013 meteor jelenség

            4a. Illés Erzsébet előadása   az előadás anyaga PDF-ben

            4b. Keresztúri Ákos előadása   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013. május 15 (szerda), 14 óra

Geoparkok Magyarországon

 

1. Kéri István (Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft): A geoparkok nemzetközi jelenléte és jelentősége napjainkban az előadás itt elérhető

2. Korbély Barnabás (BfNPI Bakony-Balaton Geopark Csoport): A Bakony-Balaton Geopark „földtani csodaországa”   az előadás anyaga PDF-ben

3. Prakfalvi Péter (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal): Földtani és vízföldtani értékek a Novohrad-Nógrád Geoparkban  
                                        
 
az előadás anyaga PDF-ben

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013 szeptember 18 (szerda), 14 óra

Területi tervezéssel a természeti katasztrófák kockázatának csökkentéséért

1. Magó Erzsébet (BM Területrendezési és Településügyi Főosztály): Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai az előadás itt elérhető

2. Kisgyörgy Sándor (Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft): Stratégiaváltás előtt az árvízvédelem  az előadás anyaga PDF-ben

3a. Prakfalvi Péter (MBFH): A felszínmozgások nyilvántartásának történeti áttekintése.   az előadás anyaga PDF-ben

3a. Füsi Balázs (MFGI):  Modern távérzékelési és in-situ módszerek komplex alkalmazása a felszínmozgások detektálására, megfigyelésére és térképezésére  az előadás anyaga PDF-ben

4. Koloszár László – Maigut Vera – Marsi István – Vatai József (MFGI): Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok)  az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó        Tartalmi kivonatok


2013 október 16 (szerda), 14 óra

Geotermikus potenciálfelmérés, modellezés, hasznosítás

1. Tóth Anikó (Miskolci Egyetem): Felhagyott bányatérségek geotermikus hasznosíthatósága   az előadás itt elérhető

2. Zilahi-Sebess László (MFGI): Az országos geotermikus potenciál-felmérés     az előadás itt elérhető

3. Tóth György, Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács Attila (MFGI): Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások    az előadás itt elérhető

4. Szanyi János (Szegedi Tudományegyetem): Dél-alföldi termelő geotermikus rendszerek környezeti hatásai

meghívó


 

2012


Beszámoló a vándorgyűlésről

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 33. vándorgyűlése program szerint, sikeresen megtörtént. Az Egyesület elnökségi beszámolójának elkészülte előtt olvassák el azt a híradást, amelyet Kovács Attila Csaba, az Egyesület titkára írt a MOL lapjába (MOL PANORÁMA; a MOL NyRT a rendezvény egyik fő szponzora volt). A szövegre kattintva a cikk olvasható

 

Az elhangzott előadások tartalmi kivonatai (a programfüzetben) a vándorgyűlés honlapján olvashatók!

A vándorgyűlésről készített fotók az ismerős albumban megtekinthetők. Köszönjük kollégáink beküldött fényképeit!


Új Utak: az őszi előadások

Az „Új utak a földtudományban” előadássorozat folytatódik. Rendező: a Magyar Geofizikusok Egyesülete, együttműködve a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal. Az előadássorozat szervezője Rezessy Géza. Az előadások színhelye (változatlanul) az MBFH konferenciaterme (XIV. Kolumbusz u. 17-23, földszint). Az elhangzott előadások anyaga (a szerzők hozzájárulása esetén) PDF formátumban megtekinthető lesz itt az Egyesület honlapján. A kávészünetben, illetve az előadások után vendégeinknek lehetőségük nyílik az Eötvös Loránd Emlékkiállítás és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet történeti műszerkiállításának megtekintésére (szakértő vezetéssel).

 

 2012. október 17, szerda, 14 óra.

Felszín alatti vizeink védelmének, feltárásának és hatásainak földtani vonatkozásai

1.     Tóth György – Rotárné Szalkai Ágnes – Szőcs Teodóra (MFGI): Egyszer fent, egyszer lent; hidrogeológiai modellezés, a vízgazdálkodás és a geotermikus energiagazdálkodás kapcsolatai     az elhangzott előadás itt olvasható

2.     Plank Zsuzsanna – Tildy Péter (MFGI): Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata   az elhangzott előadás itt olvasható

3.     Szongoth Gábor (Geo-Log Kft): Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?   az elhangzott előadás itt olvasható

 

 2012. november 21, szerda, 14 óra.

A termőtalaj, mint veszélyeztetett erőforrás. Földtani folyamatok, területhasználat   

1.      Lazányi János (Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum DE-ATC): Földhasználat az Európai Unió tagországaiban    az elhangzott előadás itt olvasható

2.      Makádi Marianna (DE ATC Nyíregyházi Kutató): A bentonit mezőgazdasági hasznosítása a Nyírségben az elhangzott előadás itt olvasható

3.      Kovács Gábor - Püspöki Zoltán (MFGI): Magyarország talajjavító ásványi nyersanyagainak mennyisége és területi eloszlása az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás adatai alapján   az elhangzott előadás itt olvasható

4.      Kerék Barbara, Kuti László (MFGI): A talaj termékenységét gátló földtani tényezők  az elhangzott előadás itt olvasható

5.      Szabó József (MTA Agrártudományi Központ Talajtani és Agrárkémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály): Informatikai rendszer kialakítása a mezőgazdasági művelésből adódó terhelések minősítésére és a talaj környezeti állapotának nyomon követésére   az elhangzott előadás itt olvasható

6.      Bakó Gábor (az Interspect Kft alapítója, a távérzékelés oktatója Gödöllőn, Szent István Egyetem): A távérzékelési, fotogrammetriai és térinformatikai, valamint agrokémiai alapokon nyugvó multispektrális térképezés a mezőgazdaság és a talajkutatás szolgálatában   az elhangzott előadás itt olvasható

 


Június 13: előadói nap Pécsett a bátaapáti tározóról

„A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) első két kamrája kialakításának
földtudományi, bányászati és technológiai eredményei”

        Az előadói nap tejes anyaga itt hozzáférhető

 Az előadói napra 2012. június 13-án, szerdán került sor Pécsett, gyönyörű környezetben, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság székházában.  A rendezvény szervezője az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X. sz. Föld- és Környezettudományok Szakbizottsága Földtani és Bányászati Munkabizottsága volt,  társrendezőK: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt, Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) Dél-dunántúli Területi Szervezete, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.), Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Mecseki Csoportja, Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) Mecseki Csoportja, MTA PAB VI. sz. Műszaki Tudományok Szakbizottsága Környezetmérnöki Munkabizottsága.

            A rendezvény a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak elhelyezésére irányuló kutatási, mérési, dokumentációs és építési tevékenységet mutatta be az első két kamra bányászati kialakításához kapcsolódóan. Az egész napos rendezvényen a témához kapcsolódóan 20 előadást és egy újonnan megjelent, a témához kapcsolódó könyv ismertetését hallgathatta meg a több mint 110 résztvevő, a szünetekben pedig 8 posztert mutattak be szerzőik.

            A radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló bányászati kutatási, tervezési, kivitelezési, üzemeltetési tevékenységek nem a szokványos ipari és bányászati beruházások hatósági, eljárási, szabályozási rendje szerint folynak. Egyedi, a szokásosnál sokkal szigorúbb, összetettebb feltételrendszernek, elvárásoknak kell megfelelni és a közfigyelem is nagy a témakörben.

            Az itt elvégzett és jelenleg is folyamatban lévő munkák a tudományterületek széles körének – elsősorban földtani, hidrogeológiai, geotechnikai, geomechanikai, geofizikai, bányászati, betontechnológiai, stb. témakörök – alkalmazását igényelte a hozzájuk kapcsolódó sokszínű laboratóriumi vizsgálati hátérrel (pl. ásvány-kőzettani, kémiai, hidrogeokémiai, különböző izotóp, radiometriai, mechanikai, kőzetfizikai stb.). Párhuzamosan folytak egymás mellett a fejlett, sokszor különleges technikákat, technológiákat, egyedi fejlesztéseket igénylő bányászati tervezési, kutatási, vizsgálati, mérési, dokumentációs, kivitelezési és építési technológiai szerelési munkák. Ezek különleges, bányászati körülmények között alkalmazható adatrögzítési technikákat, műszer- és eszközvédelmet tettek szükségessé. A képződött nagy adatmennyiség, a sokféle adatrendszer, a modellezések, a biztonsági értékelés és ezek integrált feldolgozási, értékelési igénye, összefüggéseinek bemutatása, a statisztikai feldolgozások, ezek 2D/3D/4D-s megjelenítése korszerű informatikai háttér, megfelelő adatbázis-kezelés (hardver és szoftver oldalon egyaránt) alkalmazását igényelte a munkákban résztvevő intézményektől, vállalkozásoktól.

            Az előadói nap jól érzékeltette azt az összetett, magas szinttű tudományos, műszaki felkészültséget és bonyolult szabályozási hátteret igénylő bányászati tevékenységet, valamint az ehhez szükséges sokoldalú, állandó egyeztetésekkel járó koordinációs tevékenységet, amely elvezettet az első két tárolókamra kialakításához, megépítéséhez.

 Az előadói nap tejes anyaga itt hozzáférhető


Az Egyesület szenior-találkozója, 2012. június 6

Az Egyesület ebben az évben is meghívta szenior tagjait a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (lánykori nevén: Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) konferenciatermébe, hogy ismerkedjenek a szakma fejleményeivel és találkozzanak talán régnemlátott kollégáikkal. A vendégeket Késmárky István elnök köszöntötte, majd Rezessy Géza, mint a szeniorbizottság elnöke ismertette az őszi kirándulás terveit (a kiránduláson a bátaapáti radioaktivhulladék-tárolót fogjuk megnézni). Dr. Fancsik Tamás, az MFGI igazgatója beszámolt az ELGI és a MÁFI összevonásának körülményeiről, az egyesített intézet jövőképéről.

Itt tolmácsoljuk a résztvevők köszönetét a délután megszervezéséért és a vendéglátásért az Egyesület szeniorbizottságának, különösen Petró Erzsébetnek kedves és szakszerű munkájáért.

 

 

Fényképek: Kakas Kristóf. A teljes fotóriport a www.picasaweb.google.com/magyar.geofizika oldalon látható


Eötvös Loránd síremlékének koszorúzása, 2012

A sokéves hagyományokhoz híven, ebben az évben is megemlékeztünk Eötvös Lorándról, tudományágunk és szakmánk úttörőjéről. Április 27-én, a közgyűlés délelőttjén a Kerepesi Temetőben, síremlékénél gyűltek össze azon intézmények és iskolák képviselői, amelyek nevükben őrzik a világhírű tudós emlékét.

A megemlékezés bevezetőjét Hegybíró Zsuzsanna és Késmárky István tartotta, majd Seifert Tibor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói ügyek rektori főbiztosa ünnepi beszéd keretében méltatta Eötvös Loránd oktatói szerepét. Ezután (többek között) Kürti Jenő az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Jászai Sándor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és Hámorné Vidó Mária a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet nevében koszorúzta meg a síremléket.

Kedves színfolt volt (szokás szerint) az iskolai csoportok részvétele a megemlékezésen. Ebben az évben a lakitelki Eötvös Loránd Általános Iskola, a pesterzsébeti Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola, a százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola és a pestszentlőrinci Eötvös Loránd Általános Iskola tanulói jöttek el a Kerepesi Temetőbe.

 A Magyarhoni Földtani Társulat nevében Unger Zoltán, az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány nevében Pályi András, végül a Magyar Geofizikusok Egyesülete, mint vendéglátó nevében Késmárky István koszorúzott.

A megemlékezés után a lakitelki és a százhalombattai csoport meglátogatta az Intézet Eötvös Loránd Emlékgyűjteményét (a lakitelki csoport először látta a kiállítást, a százhalombattai tanárok rendszeresen elhoznak egy-egy tanulócsoportot, aminek természetesen nagyon örülünk).  

Eötvös Loránd sírja a Kerepesi Temetőben Dr. Seifert Tibor ünnepi beszédét mondja A százhalombattai általános iskola ötödik osztályos tanulói Eötvös íróasztala előtt

 

Sziráki Mariann – Kakas Kristóf

Fényképek: Deák Villő. A teljes fotóriport a www.picasaweb.google.com/magyar.geofizika oldalon látható


Az Egyesület 33. vándorgyűlése, Miskolc, 2012 szeptember

A Magyar Geofizikusok Egyesülete (együttműködésben a Magyarhoni Földtani Társulattal és az Országos Magyar Bányász-Kohász Egyesülettel) 33. hagyományos vándorgyűlését Miskolcon, az Egyetem (valamint a régió intézményeinek és vállalatainak) támogatásával és az Egyetem Felnőtt-képzési Regionális Központjában rendezi szeptember 27 és 29 között.  

Jelentkezzen előadással a vándorgyűlésre!
Az egyoldalas tartalmi kivonatok (elektronikus) beküldési határideje július 16.

A vándorgyűlés anyagai itt láthatók


ÚjUtak 2012 - az előadássorozat folytatódik

A Nemzetközi Geológiai Unió és az UNESCO kezdeményezésére 2008-at az ENSZ a Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította. A kezdeményezők célja a földi rendszerek fenntartható hasznosítása az emberiség növekvő igényeinek mind teljesebb kielégítése mellett. Az „Új utak a földtudományokban” előadássorozat, kapcsolódva a „Föld bolygó nemzetközi éve” trienniumhoz, az elmúlt két évben sikeresen szolgálta ezt a célt: tartalmas és tanulságos előadásokat hallgathattunk avatott előadóktól, bővíthettük ismereteinket, tisztábbak lettek elképzeléseink jövőnkről, jobban látjuk az emberiség konfliktushelyzeteit.

A hároméves (2007 – 2009) nemzetközi program folytatásaként egy új együttműködés indult az elmúlt évben. Az „Earth Science Matters” (Földtudományi ügyeink) programhoz csatlakozni kíván a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat, terveink között szerepel az együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának megalakítása. Ennek az együttműködésnek a részét képezi az az előadássorozat, amelyet az „Új Utak” folytatásaként rendezünk, és amelynek első eseménye február első napján volt.

        Terveink szerint (az elmúlt két évhez hasonlóan) az előadóüléseket havonta-kéthavonta rendezzük meg a  Eötvös Loránd Geofizikai Intézet/Magyar Bányászati és Földtani Hivatal konferenciatermében (XIV. Kolumbusz u. 17-23). A sorozat társrendezői (a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal védnöksége alatt) az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete. Számítunk más hazai szakmai szervezetek/egyesületek aktív részvételére is. Az előadássorozat előadói nemcsak a geofizika, hanem a földtudományok széles körének művelői közül kerülnek ki. A vitába is bekapcsolódó hallgatóság soraiba várjuk a társegyesületek geológus, hidrológus, meteorológus, geotechnikus tagjait, továbbá azokat a szakembereket, akik a döntéshozói vagy a végrehajtói hatalomban dolgoznak, és társaink lehetnek a közös célok eléréséhez vezető úton.

Az előadások avval a négy tárgykörrel fognak foglalkozni, amelyek szaktudásunk tárgyát képezik és amelyek az emberiség jövőjét jelentősen meg fogják határozni. Ezek: az energiaellátottság, az ásványvagyon-gazdálkodás, a talaj okszerű felhasználása (mert ettől függ élelmiszer-ellátásunk) és vízkészleteink védelme. Az idei (részleteiben még nem végleges) tervekről Rezessy Gézának, az előadássorozat szervezőjének írását itt olvashatjuk.

 

ELSŐ ELŐADÓI NAP: 2012 február 1

Az atomenergia szerepe az energiaellátásban

Előadó: Dr. Makai Mihály

 a BMGE dékánhelyettese, egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet.

Az elhangzott előadás itt olvasható

 

 MÁSODIK ELŐADÓI NAP:  2012 március 21

 

Természetes hőtárolás - hőszivattyúk hazánkban

 

a., meghívó és program

b., Ádám Béla előadása: Sekélyföldhő-hasznosítás hőszivattyúval (...)    letölthető PDF

c., Merényi László előadása: Földhő-hasznosító rendszerek modellezése és monitorozása (...)    letölthető PDF

d., Lohonyai Miklós Mihály előadása: Felhasználói tapasztalatok egy hőszivattyús szentendrei családi házban (...)    letölthető pdf

e., Képriport az előadóülésről (Deák Villő fotói) megtekinthetők az Egyesület fényképalbumában
                                                                                            www.picasaweb.google.com/magyar.geofizika

 


 HARMADIK ELŐADÓI NAP:  2012 április 18

(AZ ELŐADÓI NAPON ELHANGZOTT ELŐADÁSOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁHOZ AZ RHK Kht ENGEDÉLYE VOLTSZÜKSÉGES)

A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló tervezéséhez és létesítéséhez alkalmazott kutatási módszerek

1.            Dr. Kereki Ferenc (RHK Kft, ügyvezető igazgató): A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítése és fejlesztése  <letölthető PDF>

2.             Molnár Péter (RHK Kft, főmérnök): Hidrogeológiai kutatási módszerek Bátaapátiban <letölthető PDF>

3.             Kovács László (Kőmérő Kft, ügyvezető igazgató): A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérések alkalmazásával  <letölthető PDF>

4.            Törös Endre, Zilahi-Sebess László, Madarasi András (MFGI): Egy rétegzetlen földtani közeg szerkezetének és fizikai paramétereinek geofizikai kutatása

Törös Endre: A gránitösszlet szeizmikusan „látható” szerkezeti elemei. Kőzetek geotechnikai osztályozása  <letölthető PDF>

Zilahi-Sebess László: A gránitösszlet geomechanikai értékelése mélyfúrás-geofizikai mérések alapján  <letölthető PDF>

Madarasi András: A magnetotellurikus mérések tapasztalatai. A direkt feladattól a posztinverziós modellalkotásig   <letölthető PDF>

Szongoth Gábor:Mélyfúrás-geofizikai eredmények  <letölthető PDF>

   

5.            Gyalog László, Balla Zoltán, Maros Gyula (MFGI): Új földtani kutatási és dokumentálási módszerek alkalmazása a bátaapáti földtani kutatás során

Maros Gyula: Fúrómagok és vágatok földtani és tektonikai dokumentálása, szkennelése Imageo magszkennerrel, ill. Fotorobottal, kiértékelése CoreDump szoftverrel  <letölthető PDF>

Gyalog László: Vágattérképek, árokdokumentálási módszerek, a lösztagolás módszerei  <letölthető PDF>

Balla Zoltán: Földtani térképszerkesztés – kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben <letölthető PDF>

 


NEGYEDIK ELŐADÓI NAP: 2012 MÁJUS 16, 14 ÓRA

A hazai fosszilis energiahordozók új értékelése

 

1.      Püspöki Zoltán – Hámorné Vidó Mária – Fodor Béla – Szeiler Rita – Kercsmár Zsolt: A hazai szénvagyon felmérésének és újraértékelésének cselekvési területei

2.    Koncz István: Prognosztikus szénhidrogén-készletek új értékelésének szerves-geokémiai szempontjai

(a letölthető előadások még nem érkeztek meg)

 


X. Földtudományi Ankét, Nagykanizsa, 2011

   Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható

 

 November 24-án tizedik alkalommal rendezte meg a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, az MGE Zala megyei csoportja, illetve az SPWLA Budapest Chapter a nagykanizsai Földtudományi Ankétot.

Az időpont gondos kiválasztásának köszönhetően csupán egy olyan rendezvénnyel ütközött az ankét (MOL belső), ahonnan néhány résztvevőre még biztosan számíthattunk volna. Így is részvételi rekord született, a jelenléti ív tanulsága szerint 104 fő tisztelte meg az előadásokat.   

 A tavalyihoz hasonlóan 14 előadást sűrítettünk be a 2-szer 2 óra 15-perces blokkba, de még így is voltak előadások, amelyeket vissza kellett utasítanunk. A 13 poszter előadás szintén alig maradt el a tavalyi rekordnak minősülő 16-tól. Talán nem haszontalan itt megemlítenünk, hogy az eddigi tíz ankéton összesen 109 szóbeli előadás hangzott el, és 64 posztert állítottak ki.  

 A X. ankét előadásainak témája a geo-tudományok széles skáláját érintette a mérnökgeológiai modellezéstől kezdve a mélyfúrási geofizikán keresztül a szerkezeti geológiáig. A szóbeli előadások vállalati/szervezeti megoszlása a következő volt: ELGI: 4 db; MOL Nyrt.: 3 db; Mecsekérc Zrt.: 3 db; TXM: 1 db; Olajipari Múzeum: 1 db; ELTE: 1 db; Pécsi Tudomány Egyetem: 1 db

A poszterek közül a legtöbb a Pécsi Tudomány Egyetem Természet Tudományi Karáról (4 db), illetve a Szegedi Tudomány Egyetem Ásványtani Tanszékéről (4 db) származott, de a Miskolci Egyetemről is volt egy.

 Az előadások mellett az idén számos egyéb szakmai rendezvény is emelte az ankét színvonalát:

 

Földtudományi könyvvásár

Szakkönyvek, kiadványok, térképek és 2012-es geo naptárak Magyar Állami Földtani Intézet könyvtára

Bepillantás a parányi őslények világába

Mikroszkópos kalandozás Szakmai programvezető Szurominé Korecz Andrea (MOL Nyrt, Budapest)

 Kőbe zárt őslények

Fúrásokkal feltárt tengeri fosszíliák Szakmai programvezető Szurominé Korecz Andrea (MOL Nyrt, Budapest)

 A sokszínű kőolaj

Ismerkedés a föld mélyének folyékony „aranyával”

Szakmai programvezető Dobos Tibor (MOL Nyrt Budapest)

 A magyar szénhidrogén bányászat története

Óriástabló a kezdetektől napjainkig Magyar Olajipari Múzeum Zalaegerszeg

             A kőolajfúrás és termelés eszközei

Interaktív makett kiállítás Magyar Olajipari Múzeum Zalaegerszeg

 Mit is csinálnak a geofizikusok?

Ismeretterjesztő előadások térképekkel és tablókkal Szakmai programvezető Kakas Kristóf,   Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Budapest

             Csodálatos Univerzum

Válogatás a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület legszebb fotóiból. Szakmai programvezető Perkó Zsolt (NAE, Nagykanizsa)

 

Az ülést követő állófogadáson – köszönhetően a szponzorainknak – színvonalas ellátással leptük meg a népes szakmai társaságot. A  regisztrált résztvevőnek majd kétharmada élvezte a töltött káposztát, a marhapörköltet galuskával valamint a falusi disznótorost.

 

   Császár János  elnök                                                Horváth Zsolt titkár

 


2011. évi hírek - az előző évek híreit lásd a baloldali menüsávra kattintva


Új utak a földtudományban - 2011. őszi előadássorozat

Az új sorozat első előadása

Óceánok geológus és fizikus szemmel

2011. október 12. szerda

Levezető elnök: Haas János

Haas János kutatóprofesszor, MTA-ELTE:
Üledékképződés az óceánokban - ma és a földtörténeti múltban

(az előadás letölthető innen)

 

Jánosi Imre egyetemi docens, ELTE:
Óceáni transzportfolyamatok fizikája

(az előadás letölthető innen)

Az új sorozat második előadása november 9-én lesz az ELGI konferenciatermében, a napirendet rövidesen közöljük.


X. jubileumi földtudományi ankét, nagykanizsa, november 24

Folynak a Földtudományi Ankét előkészületei. A meghívó itt olvasható.

Az előadások beérkező tartalmi kivonatait itt fogjuk közölni.


a 2009. évi támogató 1 % és felhasználása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása alapján mellékeljük azt a közleményt, amely intézkedik a 2009. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadók 1 %-ából az Egyesület részére felajánlott összegek felhasználásáról. Támogatóink jóvoltából ez az összeg 402.405 Ft, támogatóinknak ezt ilyen módon is köszönjük.

A 2009. adóév bevallásai nyomán keletkezett összeget 2010. őszén folyósította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Hagyományaink és hivatalos állásfoglalásunk szerint ezt az összeget mindig az ISZA (Ifjú Szakemberek Ankétja) támogatására  használjuk fel. Mivel a pénz a 2010. évi, mátrafüredi ISZA megrendezésekor még nem érkezett meg, ezért az összeget teljes egészében a 2011. évi győri ankétre költöttük. Ebből fizettük fiatal egyesületi tagjaink részvételi díjának teljes egészét, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat ifjúsági tagjai részvételi díjának felét.