HÍREK AZ EGYESÜLET ÉLETÉBŐL

 

AZ EGYESÜLET ÉVVÉGI ELNÖKSÉGI ÜLÉSE

December 15.-én volt az Elnökség hagyományos évvégi összejövetele, ahol Hegybíró Zsuzsanna megköszönte az Elnökség egész évi munkáját, és további sikereket kívánt a további, jövő évi tevékenységhez.

Néhány kép fotóalbumként megtekinthető itt.


VERŐ LÁSZLÓ ÉS KISS BERTALAN MTESZ KITÜNTETÉSE

Az Egyesület javaslata alapján a MTESZ Szövetségi Tanácsa kimagasló szakmai-társadalmi tevékenysége elismeréséül
Verő Lászlót, az MGE tiszteleti tagját, a Renner János díj kitüntetettjét  MTESZ Díj,
Dr. Kiss Bertalant, az MGE tagját MTESZ Emlékérem
kitüntetésben részesítette, melynek átadására a Szövetségi Tanács decemberi ünnepi ülésén (2005. december 14-én 10 órakor) kerül sor. A díj átadója Széles Gábor, az MTESZ elnöke.

2005 dec 10 - kk


BENCZE PÁL TAGTÁRSUNK BAY ZOLTÁN DÍJAT KAPOTT

2005. X. 21. - Bay Zoltán díj - Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter az 1956. október 23-i forradalom ünnepe alkalmából „Bay Zoltán díjat” adományozott a Föld kozmikus környezete, elsősorban az ionoszféra és az űridőjárás területetén fél évszázadon keresztül végzett eredményes kutatómunkája és széles körű egyetemi oktató tevékenysége elismeréséül dr. Bencze Pálnak, a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadójának. A díjat a kihelyezett kormányülésen tartózkodó miniszter nevében dr. Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára adta át október 21-én, az IHM-ben tartott 1956-os megemlékezésen. Dr. Bencze Pál az Űrkutatási Tudományos Tanácsnak 10 éven keresztül (1992-es megalakulásától 2001-ig) aktív tagja volt, azóta a magyar űrkutatás Tiszteletbeli Tanácsadója. A kutató – a Magyar Űrkutatási Irodához benyújtott sikeres pályázatainak köszönhetően – nyugdíjasként még ma is részmunkaidejű tudományos tanácsadóként dolgozik az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben. Dr. Bencze Pál az Egyesület tiszteleti tagja, az Egyed László emlékérem (1994) és az Eötvös Loránd emlékérem (2004) birtokosa. A kitüntetéshez gratulálunk, további sikereket és egészséget kívánunk!

A MANT tiszteleti tagjának választotta dr. Bencze Pált, a Föld kozmikus környezete, elsősorban az ionoszféra és az űridőjárás területén fél évszázadon keresztül végzett eredményes kutatómunkája és széles körű egyetemi oktató tevékenysége elismeréséül.

2005 dec 5 - a MANT honlapjáról - kk


AHOL A TORZIÓS INGÁK KÉSZÜLTEK...

Szeptember végén kedves meghívót hozott a posta az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetbe: Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzata hívott Eötvös Loránd emléktáblájának avató ünnepségére. Az avatás helye a MOM parkban lévő Süss Nándor sétány (a MOM bevásárló központból a MOM parkra nézve, a jobb oldali utolsó ház), ideje 2005. szeptember 28-án volt. Köszöntőt mondott dr. Mitnyán György, a kerület polgármestere, akinek személyes elismerésünket is kifejeztük, hiszen az emléktábla felállításával kapcsolatos összes költséget az önkormányzat vállalta magára.

Az avatóbeszédet nagy Károly akadémikus tartotta, aki rövid ünnepi beszédében pontos, őszinte képet vázolt fel a világhírű természettudósról, Eötvös Lorándról, kiemelve az embert (kapcsolata édesapjával), a tudóst (világhírű ingái), a közéleti személyiséget (16 éven át a Magyar Tudományos Akadémia elnöke). Mindezeket a gondolatokat átéléssel, hévvel úgy adta elő, mint aki nemcsak érti és tiszteli fizika intézetbeli nagy elődjét, de Galilei és Newton méltó utódjaként említette a klasszikus fizika legnagyobb magyarországi tekintélyét.

Az emléktábla leleplezését követte a koszorúzás. Az emléktáblán felsorolt intézmények vezetői (dr. Mitnyán György, Klinghammer István akadémikus, Patkós András akadémikus és dr. Fancsik Tamás igazgató) helyezték el a tisztelet és megemlékezés koszorúit. A jelenlévők úgy érezték, hogy e szeptember végén nemcsak a völgyben nyílnak még a kerti virágok, hanem szívükben is emelkedett érzés, elégedettség uralkodott. Ezzel a gondolattal és érzéssel hajtottak fejet a „fizika fejedelme”, Eötvös Loránd emléktáblája előtt.

Ajánlom és tiszta szívvel mondom: érdemes elmenni a MOM parkba, sétálni egy kicsit és rátalálni az emléktáblára. A Süss Nándor sétány számunkra, geofizikusok számára felértékelődött, fontosabb lett, mint eddig, hiszen a két nagy alkotó ismét együtt található annak a valamikori üzemnek a helyén, ahol a világhírű ingák készültek.

2005 dec 10   hír: Baráth István; fotó: Pattantyús Á. Miklós


Gratulálunk Dr. Bodoky Tamásnak tiszteleti tagságához!

Az EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) madridi 67. éves nagyrendezvényén (tudományos konferencia és technikai kiállítás) a kitüntetések átadására rendezett külön ünnepségnek magyar szereplője is volt. Bodoky Tamás, a Magyar Geofizikusok Egyesületének volt elnöke (1990 és 2002), az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nyugalmazott igazgatója (1994–2004), illetve a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának egyetemi magántanára

az EAGE tiszteleti tagja (Honorary Member)

lett. Ő lett az EAGE tiszteleti tagjainak sorában a 37. Az elismerés rangját jelzi, hogy elsőként 1958-ban Arie van Weelden, az EAEG (European Association of Exploration Geophysicists) alapító atyja vehette ezt át. Az azóta eltelt 47 év nem mindegyikére jutott kitüntetett, de a későbbi tiszteleti tagok sorában olyan neveket találunk, mint Nigel Anstey, Theodor Krey, Mike Cox, Gerard Grau, vagy például Turhan Taner. Ezzel a kitüntetéssel nyilvánvalóan az EAGE és az MGE immár több mint két évtizedes szoros együttműködését is el kívánták ismerni az adományozók. Jelzés értékűnek is tekinthetjük, hogy éppen a magyar EAGE Csoport megalakulásának évében adták.

2005 dec 10 - a Magyar Geofizika rovatából - fotó: Nyári Zsuzsa


AGOCS DÍJ

Agocs Béla, a Kutztown State College nyugalmazott tanszékvezető professzora halála előtt a magyar geofizikai kutatások iránt érzett őszinte nagyrabecsüléséből, Eötvös Loránd, Egyed László és Barta György nemzetközi hírű tudományos munkásságának elismeréséül

William B. and Elisabeth Behr Agocs Geophysical Research Fund

díjat alapított. Díjazottak lehetnek az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizika szakán végzett, a Földtudományi Doktori Iskola geofizika szakán kiváló minősítésű PhD fokozatot szerzett fiatal kutatók. A felügyelő kuratórium döntése alapján 2005-ben dr. Galsa Attila, az ELTE Geofizikai Tanszékének egyetemi tanársegéde és dr. Bus Zoltán, az MTA GGKI Földrengésjelző Obszervatóriumának tudományos munkatársa érdemelte ki a díjat kiemelkedő PhD dolgozatuk elismeréseként.

A képen Galsa Attila és Bus Zoltán a díj átvétele után

Agocs professzor életútjáról (1911 - 2004) lásd a
Leading Edge megemlékezését (2004 márciusi szám, 284. oldal). PDF olvasó kell hozzá.