HÍREK AZ EGYESÜLET ÉLETÉBŐL

Ezen a lapon az Egyesület Elnökségének, vagy egyes szervezeti egységeinek közérdekű kérései, közleményei láthatók.  Feltöltésre vonatkozó kéréseit (a közlendő, jól megfontolt és kellőképpen megszerkesztett elektronikus állománnyal együtt) közvetlenül a honlapszerkesztő saját E-mail postafiókjába juttassa el (kakas@mail.datanet.hu).  Minden közleményért, kérésért az aláírónak kell a felelősséget vállalnia.

 

Az Egyesület 2013. évi közgyülése

2013. április 26-án az Egyesület közgyűlése rendben lezajlott. A Közgyűlés jegyzőkönyvét itt fogjuk bemutatni, és megjelenik majd a Magyar Geofizika következő számában. A 2013. áprilisi közgyűlés előkészítő dokumentumai az alábbiakban olvashatók.

 Meghívó és tárgysorozat az április 26-i közgyűlésre

MGE titkári beszámoló (Kovács Attila Csaba)

MGE közhasznúsági jelentés, (az előírásos pénzügyi táblázatokkal)

Az Alapítvány elnökének beszámolója  (Nemesi László)

A közgyűlésen elhangzott prezentációk egy része (PDF formában) az alábbiakban olvashatók

 

 

 


ÚjUtak elöadássorozat, 2013

A Magyar Geofizikusok Egyesülete, együttműködve a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel, a Magyarhoni Földtani Társulattal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal, idén is megrendezi az „Új utak a földtudományban” előadássorozatot. Az előadások színhelye (általában) az MFGI Stefánia úti épületének (azaz a Földtani Intézet műemléképületének) Díszterme (Budapest XIV, Stefánia út 14).

Az eddigi előadássorozat értékelését, az eddig elhangzott előadások listáját Rezessy Géza, az "ÚjUtak" szervezője a mellékelt írásbanfoglalta össze (megjelenik a "Magyar Geofizika" áprilisi számában).

Alábbiakban közöljük az előadóülések meghívóját és az előadók által előzetesen bekért tartalmi kivonatokat. Az előadások megtörténte után pedig szándékunkban áll minden egyes előadást közkinccsé tenni azáltal, hogy az elhangzott prezentációk PDF állományban honlapunkról letölthetők lesznek (a szerzők hozzájárulásának birtokában).


2013. február 20 (szerda), 14 óra.

Gazdálkodás felszíni vizeinkkel

1.   Simonffy Zoltán: Felszíni vizeink állapota, a Duna Stratégia, hajózás  az előadás anyaga PDF-ben

2.   Nováky Béla: A klíma hatása felszíni vizeinkre   az előadás anyaga PDF-ben

3.   Háfra Mátyás: A Tiszavölgy vízgazdálkodási helyzetképe   az előadás anyaga PDF-ben

4.   Balogh Péter: Táj és vízgazdálkodás természetes módon   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013. március 20 (szerda), 14 óra.

Bolygókutatás

1. Szegő Károly (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Új lehetőségek a Naprendszer kutatásában   az előadás anyaga PDF-ben

2. Illés Erzsébet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): Kölcsönhatások a Naprendszerben   az előadás anyaga PDF-ben

3. Keresztúri Ákos (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó? 
                                az előadás anyaga PDF-ben

4. Illés Erzsébet – Keresztúri Ákos: Az Oroszország felett robbant 2013 meteor jelenség

            4a. Illés Erzsébet előadása   az előadás anyaga PDF-ben

            4b. Keresztúri Ákos előadása   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013. május 15 (szerda), 14 óra

Geoparkok Magyarországon

 1. Kéri István (Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft): A geoparkok nemzetközi jelenléte és jelentősége napjainkban

2. Korbély Barnabás (BfNPI Bakony-Balaton Geopark Csoport): A Bakony-Balaton Geopark „földtani csodaországa”   az előadás anyaga PDF-ben

3. Prakfalvi Péter (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal): Földtani és vízföldtani értékek a Novohrad-Nógrád Geoparkban       az előadás anyaga PDF-ben

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


2013 szeptember 18 (szerda), 14 óra

Területi tervezéssel a természeti katasztrófák kockázatának csökkentéséért

1. Magó Erzsébet (BM Területrendezési és Településügyi Főosztály): Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai az előadás itt elérhető

2. Kisgyörgy Sándor (Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft): Stratégiaváltás előtt az árvízvédelem    az előadás itt elérhető

3a. Prakfalvi Péter (MBFH): A felszínmozgások nyilvántartásának történeti áttekintése.    az előadás itt elérhető

3b. Füsi Balázs (MFGI): Modern távérzékelési és in-situ módszerek komplex alkalmazása a felszínmozgások detektálására, megfigyelésére és térképezésére    az előadás itt elérhető

4. Koloszár László – Maigut Vera – Marsi István – Vatai József (MFGI): Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok)    az előadás itt elérhető

Meghívó        Tartalmi kivonatok


2013 október 16 (szerda), 14 óra

Geotermikus potenciálfelmérés, modellezés, hasznosítás

1. Tóth Anikó (Miskolci Egyetem): Felhagyott bányatérségek geotermikus hasznosíthatósága   az előadás itt elérhető

2. Zilahi-Sebess László (MFGI): Az országos geotermikus potenciál-felmérés     az előadás itt elérhető

3. Tóth György, Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács Attila (MFGI): Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások    az előadás itt elérhető

4. Szanyi János (Szegedi Tudományegyetem): Dél-alföldi termelő geotermikus rendszerek környezeti hatásai

meghívó


ÚjUtak elöadássorozat, 2012

 

A földtudományok megváltozott szerepéről, az emberiség előtt álló feladatok földtudományi vonatkozásairól folytatjuk az Egyesület által rendezett előadássorozatot. A következő előadások napja március 21 (lásd rendezvénynaptár). Az idei (részleteiben még nem végleges) tervekről Rezessy Gézának, az előadássorozat szervezőjének írását itt olvashatjuk.


1. előadói nap: 2012 február 1

Az atomenergia szerepe az energiaellátásban

 

a., meghívó és ismertető

b., Makai Mihály előadása


2. előadói nap: 2012 március 21

Természetes hőtárolás - hőszivattyúk hazánkban

a., meghívó és program

b., Ádám Béla előadása: Sekélyföldhő-hasznosítás hőszivattyúval (...)    letölthető PDF

c., Merényi László előadása: Földhő-hasznosító rendszerek modellezése és monitorozása (...)    letölthető PDF

d., Lohonyai Miklós Mihály előadása: Felhasználói tapasztalatok egy hőszivattyús szentendrei családi házban (...)    letölthető pdf

e., Képriport az előadóülésről (Deák Villő fotói) megtekinthetők az Egyesület fényképalbumában
                                                                                            www.picasaweb.google.com/magyar.geofizika

 


Segítség az angol szakirodalom írásához

 

Az EASE (European Association of Science Editors) feladatának érezte és érzi, hogy nem-angol anyanyelvű szakembereknek, kutatóknak megfogalmazza és terjessze a dolgozatok/cikkek írásának helyes vagy elfogadott szabályait. Ezeket tartalmazza az "EASE Guidelines" és ennek mellékletei. A tájékoztatót Takács Viktória fordította magyarra, és Hegybíró Zsuzsanna (az EASE tagja) jóvoltából itt közzétesszük. Olvasásra és hasznosításra ajánljuk kollégáinknak, akik angol nyelven írják dolgozataikat.

*****  "EASE Guidelines for Authors and Translators" – magyar változat   ********

 


 

Az Egyesület 2012. évi közgyülése - meghívó

 

Az MGE elnökségének határozata alapján az egyesület évi rendes közgyűlését 2012 április 27-én, pénteken tartjuk az ELGI/MBFH konferenciatermében. Az erre vonatkozó meghívó a tervezett tárgysorozattal itt  olvasható. A napirendre vonatkozó (módosító vagy kiegészítő) javaslatokat kérjük elküldeni az egyesület titkárságára.

Meghívó és napirendi előterjesztés


A Budapesti Olajosok hagyományápoló Köre meghívója - 2012

 

A BOK vezetősége tisztelettel hívja az MGE tagságát a következő előadássorozatra:

Február 23.

Dr. Molnár László: Szénhidrogén készletek, kitermelés és fogyasztás a világban

Március 29.

Dr. Ősz Árpád: Magyarországi szénhidrogén kútkitörések története

Április 26.

Udvardi Lakos Géza: „Bányászat és a Biblia”

Május 31.

Holoda Attila: MOL Közel-keleti szénhidrogén kutatásainak helyzete és perspektívái

Június 28.

Dr. Horn János: Hazai energetikai és építőipari nyersanyagellátás helyzete és jövője

 

Előadások időpontja és helye: minden hónap utolsó csütörtök 16.00 óra, ELGI Székház 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. földszinti előadóterem.
Az előadás helyszínének esetleges megváltozásáról értesítést adunk.

 ARCHÍVUM


Az Egyesület kérése: 2010. évi tagdíj, 1 % felajánlás

Tisztelt Tagtársunk!

 Lassan esedékessé válik a 2010. évi tagsági díj befizetése. Tájékoztatjuk, hogy az egy évre fizetendő tagdíj összege nem változott: aktív dolgozók esetében 3.000 Ft, nyugdíjas és diák tagok esetében 1000 Ft.

Kérjük, hogy ha lehetőségei engedik, az éves tagdíjat a napokban kiküldött csekken szíveskedjék befizetni. Természetesen ha Önnek a banki átutalás kényelmesebb, akkor az alábbi bankszámlára is átutalhatja a megfelelő összeget.

10200830-32310195-00000000 Magyar Geofizikusok Egyesülete

Alapszabályunk értelmében, indokolt esetben, egyéni kérésre az Elnökség méltányossági alapon hozzájárulhat a tagdíjfizetés időleges szüneteltetéséhez.

 Mivel szeretnénk, ha minden Tagtársunkhoz eljutnának a szakmai rendezvényekről szóló értesítések, ezért kérjük, hogy lakcímváltozásukat szíveskedjenek jelezni a titkárság felé. Egyúttal kérjük, hogy írják meg e-mail címüket is, ha eddig nem rendelkeztek ilyen elérhetőséggel, vagy ha a már meglévő címben változás történik. Az MGE e-mail címe: geophysic@mtesz.hu

 A törvény lehetőséget ad arra, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át Egyesületünk részére vagy az egyesület Alapítványának részére utalják át. A 2009. évben 278.573 Ft érkezett Egyesületünk számlájára az Önök által felajánlott 1%-os támogatásokból.  Ezt az összeget a már kialakult szokásoknak megfelelően a 2010. évi Ifjú Szakemberek Ankétján fogjuk felhasználni egyetemista és doktorandusz hallgatók részvételi díjának fedezésére.

Egyesületünk adószáma: 19815778-2-41

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány az elmúlt évhez hasonlóan ebben az esztendőben is várja a Tagtársak  1%-os felajánlásait. Az Alapítványhoz beérkező felajánlásokból továbbra is a fiatal geofizikusok külföldi tanulmányútjait támogatják, a rászorulóknak  szociális segélyt adnak, valamint az Ifjú Szakemberek Ankétján jutalmazzák a legjobb előadókat.

Az Alapítvány adószáma: 19637286-1-41

 Köszönettel fogadjuk a 2010-es évben is 1%-os felajánlásaikat.

  MGE titkárság


"Új utak a földtudományban" — elöadás-sorozat

"A földtudományok jelentős mértékben hozzá tudnak járulni egy biztonságosabb, egészségesebb és gazdagabb világ létrehozásához. Ezt a lehetőséget a társadalom ma közel sem veszi igénybe, ezen a téren alapvető változásra van szükség" mondja a 32. Nemzetközi Geológiai Kongresszus (Firenze, 2004) zárónyilatkozata"

A változás aktív részvevőjeként a Magyar Geofizikusok Egyesülete 2010-ben a szakemberek és a földtudomány eredményei iránt érdeklődők számára előadássorozatot indít, amelynek során az alábbi témák kerülnek bemutatásra és megvitatásra:

·         Felszín alatti vizek

·         Természeti veszélyforrások

·         Föld és egészség

·         Éghajlat

·         Nyersanyag- és energiakincs

·         Óriás városok

A Nemzetközi Geológiai Unió és az UNESCO kezdeményezésére 2008-at az ENSZ a Föld Bolygó Nemzetközi évének nyilvánította. A kezdeményezők célja a földi rendszerek (a lito-, a hidro-, a bio- és az atmoszféra) fenntartható hasznosítása az emberiség növekvő igényeinek mind teljesebb kielégítése mellett. Meggyőződésünk, hogy ennek megvalósításához nélkülözhetetlen a földtudományok művelőinek közreműködése és eredményeik társadalmi hasznosítása.

"Az összefüggések megismerése, megértése széleskörű, tudományok közötti összefogást igényel. Szükségessé teszi globális, regionális és lokális mérőrendszerek működtetését, adatbázisok kialakítását és a kutatási tapasztalatokon alapuló tudásbázis igénybevételét" - hangsúlyozza "A Föld Bolygó Nemzetközi Éve" Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása. Ennek szellemében az előadássorozat előadói nemcsak a geofizika, hanem a földtudományok széles körének művelői közül kerülnek ki.

A vitába is bekapcsolódó hallgatóság soraiba várjuk a társegyesületek geológus, hidrológus, meteorológus, geotechnikus tagjait, továbbá azokat a szakembereket, szakmai összekötőket, akik a döntéshozói vagy a végrehajtói hatalomban dolgoznak, és társaink lehetnek a közös célok eléréséhez vezető úton.

A vitadélutánokat kéthavonta, a hónap második szerdáján, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet konferenciatermében (1144 Budapest, Kolumbusz u. 17-23) rendezzük. Az első találkozóra 2010. január 20.-án délután 2 órakor kerül sor. A programhoz kapcsolódó háttéranyagok az alábbi címen férhetők hozzá: http://foldev.hu/geofifika.htm. Az egyes vitadélutánok programja az Egyesület honlapján kívül a következő honlapon is elérhető lesz:  http://www.elgi.hu/mge.

 Páty, 2009.november 29.

 

Rezessy Géza

Magyar Geofizikusok Egyesülete Szenior Bizottságának elnöke

 


AMEGA: az új angol-magyar szószedet

 

1.   A Magyar Geofizikusokért Alapítványhoz 36 éven aluliak nyújthatnak be pályázatot ösztöndíjra.

 2. Korlátozott lehetőségeink miatt az eddigi gyakorlatnak megfelelően azokat a fiatal szakembereket, egyetemistákat, doktoranduszokat részesítjük ösztöndíjban, akik:

     a.   Elnyertek egy külföldi egyetemen, intézményben egy ösztöndíjat, de az nem fedezi teljes megélhetésüket.

     b.   Egy külföldi szakmai konferencia szervezőbizottsága elfogadta előadásukat, de egyetemük, munkahelyük nem tudja biztosítani az utazás, szállás, részvételi díj és a megélhetés teljes költségét.

3. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a.    A pályázó kérelmét, amiben leírja, hogy hova, milyen ügyben, mennyi időre szeretne utazni.

b.   A költségvetést, feltüntetve, hogy annak milyen részét, milyen intézménytől kapta már meg és mit szeretne a mi alapítványunktól megkapni, valamint a pályázat elnyerése estén hova utalhatjuk az összeget.

c.   Konferencia előadás esetén a rendezőbizottságtól az előadást elfogadó nyilatkozatot.

d.   Tanszéki (munkahelyi) javaslatot, amiben tanszéke, intézménye nyilatkozik egyrészt arról, hogy szakmailag támogatja-e az utazást. (Pl. egy konferencia előadás nem tartalmaz-e szabadalmi titkot, megfelelő szinvonalú-e, stb). Másrészt a munkaadó nyilatkozzon az általa biztosított anyagiakról is.

 4. A pályázatot és mellékleteit a tervezett utazás előtt legalább egy hónappal (de lehetőség szerint még hamarabb) kérjük benyújtani. Ugyanis a 9 tagú kuratórium tagjai az ország különböző városaiban dolgozó, nem egyszer fontos beosztásban dolgozó személyek, akiket nem áll módunkban összehívni minden egyes pályázat azonnali elbírálására. Konferencia előadásnál célszerű az igényeket előre jelezni, amikor esetleg a konferencia szervező bizottsága még nem nyilatkozott. Ilyenkor egy kuratóriumi ülésen feltételesen döntünk, ami akkor emelkedik jogerőre, amikor megkapjuk az előadást elfogadó nyilatkozatot.

 5. Amennyiben az ösztöndíjat már átutaltuk, de a tervezett utazás meghiúsul, az összeget vissza kell szolgáltatni alapítványunknak.

Budapest, 2009-02-09.

                                                                                   Dr Nemesi László, az Alapítvány kuratóriumának elnöke


AMEGA: az új angol-magyar szószedet

 

A NEKIFUT projekt célja a nemzeti kutatási infrastruktúra (KI) felmérés és fejlesztési stratégia elkészítése, amely az egész hazai kutató társadalom, a vállalkozási szféra és a politika képviselőinek egyaránt érdeke, ezért széles körű összefogást igényel. A felmérés és a stratégiaalkotás a nemzetközi infrastruktúrákhoz való kapcsolódásokra is kiterjed. A felmérés eredményeként az ország nagy kutatási infrastruktúráiról egy egységes felületű on-line interaktív web regiszter készül el, lehetővé téve az adatok folyamatos frissítését és lekérdezését.

A regiszter kétlépcsős eljárással készül. Az első lépcsőben lehetőleg az összes magyarországi kutatóhely vezetője (MTA intézetek, állami kutatóhelyek, felsőoktatási intézetek és tanszékek, vállalati kutatóhelyek stb.) kap felkérést – egy aránylag rövid – kérdőív kitöltésére. A projekt ütemterve szerint első kérdőív kiküldésére 2009. január elején kerül sor és egy hónapos határidővel várjuk a válaszokat.

További információk szerezhetőek a NEKIFUT weboldaláról:  http://www.nekifut.hu. A kiírás olvasható itt.


AMEGA: az új angol-magyar szószedet

 

 

A törvény lehetőséget ad arra, hogy  személyi jövedelemadójuk 1%-át Egyesületünk részére utalják át. A 2008. évben 386.674 Ft érkezett Egyesületünk számlájára az Önök által felajánlott 1%-os támogatásokból.Ezt az összeget a már kialakult szokásoknak megfelelően a 2009. évi Ifjú Szakemberek Ankétján (egyetemista és doktorandusz hallgatók részvételi díjának fedezésére) fogjuk felhasználni. Köszönettel fogadjuk a 2009-es évben is 1%-os felajánlásaikat. Egyesületünk adószáma: 19815778-2-41

Az előző évekhez képest annyi változás történt, hogy most már 1%-os felajánlásaikat küldhetik közvetlenül az Alapítványnak is. Az Alapítványhoz beérkező felajánlásokból továbbra is a fiatal geofizikusok külföldi tanulmányútjait támogatják, valamint szociális segélyeket adnak és az Ifjú Szakemberek Ankétján jutalmazzák a legjobb előadókat. A Magyar Geofizikusokért Alapítvány adószáma: 19637286-1-41
Egyesületünk és Alapítványunk továbbra is számít minden Tagtársunk támogatására.
 

 

AMEGA: az új angol-magyar szószedet

Értesítjük, hogy a Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöksége az Egyesület éves rendes közgyűlését 2008. április 25-én 13,30 órára hívja össze a Magyar Természettudományi Múzeumba ( Budapest, VIII., Ludovika tér 2-6). A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagság 50%-a + 1 fő jelen van.Határozatképtelenség esetén az elnökség az ismételt közgyűlésre  2008.április 25-én 14 órára  hívja össze a tagságot. A megismert közgyűlés az Alapszabály értelmében a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés napirendje a meghiúsult közgyűlés napirendjével azonos.

 Tervezett napirendi pontok:

 A közgyűlést megelőzően, délelőtt 11 órakor kerül sor Eötvös Loránd sírjának hagyományos megkoszorúzására a Kerepesi (Fiumei úti) temetőben. A koszorúzásra az Egyesület és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet meg fogja hívni mindazon intézményeket, amelyek elnevezésében szerepel szakmánk hazai megalapítójának neve. Kérjük tagtársainkat, hogy jöjjenek el a megemlékezésre (találkozó 11 órakor a temető főbejáratánál); a koszorúzás és a közgyűlés között jó alkalom nyílik majd a Természettudományi Múzeum megtekintésére.


EÖTVÖS-KOSZORÚZÁS 2006

1.  A 2008. évi tagdíj (aktív tagoknak 3000 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 1000 Ft) befizetése esedékessé vált. Kérjük, hogy intézményi összekötőjén keresztül, vagy közvetlen átutalással (számlaszám: 10200830-32310195-00000000  ) tagdíját befizetni szíveskedjen.

2.  Ha az Ön adataiban változás történt, akkor számítógépes nyilvántartásunk pontosítása érdekében erről értesítse a Titkárságot egy üzenetben.

3.  Törvényadta lehetőség, hogy az adózók személyi jövedelemadójuk 1 %-át Egyesületünknek, illetve a Magyar Geofizikusokért Alapítvány részére ajánlják fel. Az Egyesület Elnöksége, egyetértésben az Alapítvány Kuratóriumával, az ebből származó bevételét hagyományosan az Ifjúsági Ankét költségeire fordítja (egyetemisták, doktoranduszok részvételi díjának fedezésére). A 2004. évi (2005-ben beérkező) összeg 338 934 Ft, a 2005. évi összeg 374 527 Ft volt. A 2006. évi megajánlásokból  a 2007. évben SZJA 1 %-ból összesen 412 434 Ft-ot utalt át az APEH az Egyesületünknek. Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Ezt az összeget teljes egészében az ifjú szakemberek bajai ankétján (ISzA-2008) való részvétel támogatására fordítjuk.

4.   Az 1 %-ról 2008-ban is hasonlóképpen lehet dönteni. A rendelkező nyilatkozatot az adóbevallási csomag (vagy elektronikus állomány) tartalmazza. Az Egyesület és a Magyar Geofizikusokért Alapítvány közös adószáma:  19815778-2-41


 

 

AMEGA: az új angol-magyar szószedet

 

Az előttünk álló évet nevezte meg a Földtudományok Világszövetsége (IUGS - International Union of Geological Sciences) a Föld évének, de már 2007-ben is kapcsolódtunk egyes rendezvényeinkkel a globális kezdeményezéshez (példa: a meteorkráterekről tartott veszprémi konferencia 2007 júniusában) . A jövő évben (amikorra ezt Önök olvassák, akkor már úgy értendő, hogy "ebben az évben") folytatódik és bővül a rendezvények listája. A Föld éve saját portállal rendelkezik, amelyet a GGKI (Sopron) gondoz. Ott minden információ megtalálható, saját honlapunkon nem fogunk ilyen terjedelemre törekedni.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete természetesen és örömmel csatlakozott az IUGS kezdeményezéséhez. A fő célnak a földtudományok ismertségének és elismertségének növelését tartjuk. Az Egyesület és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet ezért több feladatot vállalt az április 17-től a Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezni tervezett "földtudományi hétvége" (földforgatag, geoscience fair, Nézz a lábad alá napok ...  nincs még elfogadott cím!) érdekében. Az előkészületekről itt majd beszámolunk.

A mostani feladat: találjuk ki a GEOFIFIKA kiadványsorozatot. Kérjük, olvassa el az erre vonatkozó soproni felhívást. És ismerkedjen meg a Föld éve honlapjával.  Érdemes.

Az Élet és Tudományban elindult egy geológiai vetélkedő is. A kérdések itt megnézhetők (a beküldéshez a lapot is meg kell vásárolni)


 

AMEGA: az új angol-magyar szószedet

    Az angol-magyar elektronikus geofizikai alapszótár (AMEGA) bővítésére és javítására, a Magyar Geofizika 48. évfolyam 1. számában pályázatot hirdettünk. A kiírásra (a beérkezés sorrendjében): Verő László, Salamon Batur és Kakas Kristóf küldött be pályázatot. A szerkesztőbizottság döntésének és a díjazás elosztásának objektivitása érdekében statisztikát készítettünk a nehezen összehasonlítható teljesítményekről. Eszerint Verő László 259 új kifejezésre tett javaslatot, de se a definíciókra, se a közölt magyar kifejezésekre nem javasolt módosítást. Salamon Batur 39 új szóra tett javaslatot és 91 esetben pótolta a hiányzó magyar kifejezést, ill. javította a nem megfelelőt. Ezen túlmenően igen sok helyen pontosította a definíciót. Kakas Kristóf új szót egyáltalán nem javasolt, a magyar kifejezések módosítására tett javaslataiból kb. 25-30-t talált elfogadhatónak a szerkesztőbizottság (néhányat az eredeti megtartása mellett második lehetséges kifejezésként). A fentiek alapján a szerkesztőbizottság döntése: az 1. díj nyertese Verő László (díj: 100.000 Ft), a 2. díj nyertese Salamon Batur  (díj: 80.000 Ft), a 3. díj nyertese Kakas Kristóf  (díj: 20.000 Ft).

    A szótáron jelenleg a magyar nyelvi lektor dolgozik, hogy a nyelvtani és helyesírási szabályok érvényesítésével elősegítsük a helyes szaknyelv kialakulását. A munka jelen fázisa 2008 első felében befejeződik.  A kiegészített, javított szótárat a www.mageof.hu illetve a www.elgi.hu honlapokon szabadon elérhetővé tesszük. Ezután sem tekintjük lezártnak a szótár bővítését, hiszen a szaknyelv - ugyanúgy mint a köznyelv - élő, állandóan változó, újabb és újabb fogalmakkal gyarapodó organizmus. Örömmel fogadunk minden javaslatot tagtársainktól (az  amega@elgi.hu címen), bármikor, bármely témához kapcsolódóan vetik fel. A szótár karbantartása, fejlesztése a tervek szerint az ELGI Térképezési Főosztályán 2008-ban, az első változat lezárása után is folytatódik.

     Reméljük, hogy a szótárat hasznosnak fogják találni, és örömmel alkalmazzák munkájuk során. Ehhez kíván jó szerencsét Kilényi Éva (a szerkesztőbizottság elnöke) és Gombár László (az MGE elnöke)


 

EÖTVÖS-KOSZORÚZÁS 2006

Törvényadta lehetőség, hogy az adózók személyi jövedelemadójuk 1 %-át Egyesületünknek, illetve a Magyar Geofizikusokért Alapítvány részére ajánlják fel. Az Egyesület Elnöksége, egyetértésben az Alapítvány Kuratóriumával, az ebből származó bevételét hagyományosan az Ifjúsági Ankét költségeire fordítja (egyetemisták, doktoranduszok részvételi díjának fedezésére). A 2004. évi (2005-ben beérkező) összeg 338 934 Ft, a 2005. évi (tehát a tavaly beérkező) összeg 374 527 Ft volt. Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2006. évi megajánlásokból  a 2007. évben SZJA 1 %-ból összesen 412 434 Ft-ot utal át az APEH az Egyesületünknek. Ezt az összeget teljes egészében az Ifjú Szakemberek Ankétján való részvétel támogatására fordítjuk. Köszönjük mindazoknak, akik ezzel az összeggel támogatták Egyesületünket."


AMEGA: az új angol-magyar szószedet

Az ELGI munkatársai elindították egy korszerű szakszótár, az Angol-Magyar Elektronikus Geofizikai Alapszótár (AMEGA) összeállításának munkáit. Ez kapcsolódik az EU eContentplus programja által támogatott, 9 ország részvételével magvalósítás alatt álló GEOMIND projekthez. A szótár a remények szerint útmutatást ad majd szakmánk kifejezéseinek helyesírásához, egyértelműbb használatához és általában elősegítheti egy elegánsabb szaknyelv kialakítását. Meggyőződésünk, hogy csak akkor mennek át a közhasználatba az újabb szakkifejezések magyar megfelelői (szándékosan nem nevezzük fordításnak), ha azok szemléletes, tömör és nyelvérzékünknek tetsző kifejezések.

A szógyűjtemény 2007 augusztusában eljutott abba a stádiumba, hogy a Magyar Geofizikusok Egyesületének tagjai elé tárjuk, lehetővé téve ezzel a hozzászólást, bővítést és kísérleti használatot mindenki számára.  A szógyűjtemény (táblázatos formában) letölthető jelenlegi (lektorálás alatt levő) állapotában az ELGI honlapjáról, például úgy, hogy rákattint erre címre: www.elgi.hu/amega , vagy közvetlenül letölti a saját szövegszerkesztőjébe a teljes szógyűjteményt (a jelenlegi készültségi állapotában)  ide kattintva ( www.elgi.hu/amega/amega0.doc ) .

A szótár táblázatának első oszlopában a kifejezések tematikus kódjai találhatók: El–geoelektromos, Gen–általános, Geod–geodézia, Geol–földtan, Gm–gravitáció/mágnesség, M–méréstechnika/módszertan, S–szeizmika, W–Karotázs. (Indokolt esetben új kategória vezethető be.) A táblázat most (a tematikus kódon belül)  az angol szavak abc szerinti sorrendjében van rendezve.  Ha valaki előnyben részesíti a teljes szókészlet lexikális sorrendjét tekintet nélkül a tematikus kódokra, akkor ehhez az átrendezést a Word Táblázat/Sorbarendezés funkciójával elvégezheti, a táblázat tetszőleges aktuális cellájában kiadott Táblázat/Kijelölés/Táblázat menüparancs után.

A szótár sikeres fejlesztése és használatának népszerűsítése érdekében pályázatot hirdetünk (amint az meg is jelent a Magyar Geofizika mostani számában, még a nézegetési lehetőségek magjelölése nélkül). Pályázni a teljes kezdeti szókészletet táblázatos formában tartalmazó amega0.doc fájl korrektúra módban továbbszerkesztett (kiegészített) változatával, vagy az új (vagy módosított, kiegészített) tételeket tartalmazó, de az eredetivel azonos formátumban elkészített fájlal lehetett. Benyújtási határidő  2007. szeptember 15 volt.

A szótár további fejlesztése nem csak a jelen pályázat eredményezte tartalmi változást foglalja magába. A GEOMIND projekt keretében párhuzamosan készül a szótárhoz egy soknyelvű interaktív internetes kezelőrendszer, mely teljes kiépítésekor kényelmes köszhasználatú tartalmi és lexikális keresést valamint nyilvántartott szerkesztők számára további bővítést és ellenőrzést tesz majd lehetővé bármely szabványos böngésző felületén.

 


 

Felhívás az SPWLA Budapest Chapter működésének és aktivitásának megújítására

 

 

Az SPWLA (Society of Professional Well Log Analysts) 1959-ben alakult meg az USA-ban. Az egyesület célja a mélyfúrásokban végzett geofizikai mérések értelmezésével foglalkozó szakemberek összefogása és szakmai támogatása volt. A társaság szakmai folyóirata, a „The Log Analyst” 1960-ban jelent meg először, amelynek nevét 2000-ben Petrophysics-re változtatták; ez a név jobban kifejezte a társaság tevékenységének irányvonalát.

A 80-as évektől kezdve több magyar geofizikus is tagja volt a nemzetközi szervezetnek, ők 1988 májusában megalakították az SPWLA Budapest Chaptert, amely egy a jelenleg világszerte működő 21 Chapter-ból. 2007-ben a tagdíjat fizető – 75 USD aktív és 37.5 USD nyugdíjasoknak – rendes tagok száma kb. 10 fő.

A Budapest Chapter a kezdetektől fogva aktív tevékenységet folytatott, tevékenységének csúcspontja az 1990-ben Budapesten rendezett 13. European Formation Evaluation Symposium volt, amelyen 17 országból 247 regisztrált résztvevő volt. A 90-es években számos sikeres rendezvény fűződik a Chapter nevéhez. Az ezredforduló óta azonban a mélyfúrási geofizikában dolgozók számának jelentősen csökkent, a szakemberek többsége szervezeti átalakulások és a műhelyek megszűnése miatt a tudományágat nem vagy csak perifériálisan érintő területeken szóródott szét. Ennek következtében a Budapest Chapter aktivitása is fokozatosan csökkent, évek óta tisztújítást sem tudunk tartani az érdeklődés hiánya miatt. A mélyfúrás-geofizikával aktívan foglalkozó szakemberek többségét a MOL Nyrt. illetve a Geoinform Kft. tömöríti, akiknek a megnövekedett munkahelyi terhelés miatt egyre kevésbé jut idejük társadalmi feladatok ellátására. Fokozatosan csökken azon fiatalok száma is Magyarországon, akik ezt a szakterületet választják hivatásul.

Kérjük mindazokat, akik szívügyüknek tekintik e gazdag hazai hagyományokra támaszkodó tudományág szakmai fórumát, hogy aktív szerepvállalással, illetve építő javaslataikkal segítsenek az SPWLA Budapest Chapter működési kereteinek megújulásában.

A javaslatokat a geophysic@mtesz.hu vagy jcsaszar@mol.hu e-mail címre várjuk.