Az Egyesület területi szervezetei (csoportjai) 

Az Egyesület fejlődése során nagy szerephez jutottak az ország több (jelenleg öt) városában működő területi (régebbi nevükön: vidéki) csoportjai. Bár a  tagság többsége Budapesten vagy annak környékén él és dolgozik, a bányászati és/vagy tudományos centrumokban szervezett csoportok működésük során példát mutattak a regionalitás elvének érvényesítésében. A soproni csoport hátterét a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete adja. A mecseki csoportot a feketekőszén és uránbányászat szakmai érdekei hozták létre. A miskolci csoport bázisát (a bányászati-ipari szervezeteken kívül) a Miskolci Egyetem kutatói alkotják. A szolnoki csoport a nagyalföldi , a zalai csoport a dunántúli szénhidrogén-kutatás és termelés szakembereit gyűjti össze.

Az Egyesület bizottságai

Az Elnökség munkáját több bizottság segíti, ezeket a szervezeti felépítés ismertetésénél soroltuk fel. Három olyan bizottságunk van, amelyeknek (funkciójuk és nemzetközi kapcsolataik miatt) kiemelt szerepük van az Egyesület (és a magyar geofizikusok) életében. A Szeniorok Bizottsága a hivatalosan már nem aktív geofizikusok részére nyújt társadalmi és szakmai kapcsolatokat. Az SPWLA és az EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers) nemzetközi szervezetek helyi csoportjai  (az SPWLA Budapest Chapter és a Magyar EAGE Csoport) az Egyesület szakosított egységeit képezik.