Tudnivalók az Egyesületről

A Magyar Geofizikusok Egyesületét 1954-ben alapították a geofizika tudományának ápolására és ismereteinek terjesztésére a szakma akkori művelői,  a társtudományok képviselőinek támogatásával (az alapító tagok névsorát tisztelettel őrizzük). Az Egyesület működését a kezdetek óta az alapszabály rögzíti. Bár az évtizedek során ezt az alapszabályt többször módosította a Közgyűlés, az Egyesület céljai és szándékai ötven éve változatlanok. Alapszabályunk tartalmilag ötven éve, formailag másfél évtizede összhangban van az európai nemzetközi geofizikai egyesület, az EAEG, majd az EAGE alapszabályával. Tagjaink szakmai és társadalmi kötelezettségeit az Etikai Kódex is rögzíti. Tagnévsorunkat mellékeljük.  Belépési nyilatkozat honlapunkról letölthető: (kinyomtatható PDF fájlként, vagy kitölthető DOC fájlként).

Az MGE munkájához a szakma kül- és belföldi kapcsolatrendszerének ápolása is hozzá tartozik. Külkapcsolataink terén elmondhatjuk, hogy az Egyesület már harminc éve integrálódott az európai geofizikusok közösségébe; belföldi kapcsolatrendszerünket a társegyesületekkel, az egyetemekkel , a földtudományok területét lefedő államigazgatási szervekkel való együttműködés jelzi.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, vezetői szervezete az Elnökség. Tagja az elnök, az alelnökök, a területi csoportok és a szakbizottságok vezetői (egy visszatekintést az Egyesület tisztségviselőire mellékelünk). Az Egyesület élete regionálisan szervezett, a nem-budapesti szakmai és társadalmi tevékenységet a területi csoportok fogják össze. A szakma, a társadalom és az egyesület érdekében végzett munkát (az alapszabályban meghatározott módon) az Egyesület kitüntetésekkel és jutalmakkal ismeri el. 

Az Egyesület  évi munkájáról a Közgyűlésen, titkári beszámoló és közhasznúsági jelentés formájában számol be (ahogy ez a közhasznú szervezetek részére kötelező is). Mint minden tevékenységünk, ez is nyilvános: nemcsak lapunkban, a Magyar Geofizika hasábjain olvasható, hanem ezen honlapon is visszamenőleg megtekinthetőek ezek a jelentések (lásd "jelentések" menüpont, balra).  Évi működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Alapítvány a magyar geofizikusokért

Tizenöt évvel ezelőtt az Egyesület létrehozta a Magyar Geofizikusokért Alapítványt ifjúsági és szenior tagjaink támogatására (lásd: Alapító Okirat). Az Alapítvány azóta is sikeresen működik, évi beszámolója és közhasznúsági jelentése honlapunkon megtalálható (a régebbi jelentéseket lásd a "jelentések" menüpont alatt).


Az Egyesület irodája a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (azelőtt  Eötvös Loránd Geofizikai Intézet), illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közös épületében található, 4. emelet 401-es szoba.

GPS koordináták:  47fok30'47" Észak, 19fok06'09" Kelet